MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA NEONATOLOGIE 21. STOLETÍ VI. - Protiepidemickými opatření

S ohledem na aktuální situaci a vzhledem k tomu, že je obtížné předvídat, s jakými protiepidemickými opatřeními se budeme potýkat v době konání konference


MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA NEONATOLOGIE 21. STOLETÍ VI.
zaměřenou na problematiku Těžká prematurita a follow up – čas na upgrade?

dne 1. 12. 2021 v 10.00 hodin v Akademii věd ČR, Národní 3, Praha 1.


si dovolujeme upozornit registrované účastníky na aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které je účinné 
od 30. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 10. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN, kde byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí v prezenční formě tak, že všichni účastníci musí splňovat jednu z následujících podmínek:

  1. absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním zkoušky, nebo
  2. absolvovat antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nejdéle 24 hodin před konáním zkoušky, nebo
  3. předložit certifikát o provedeném očkování, přičemž očkování bylo ukončeno (tj. byla aplikovaná druhá dávka v případě dvoudávkového schématu, resp. aplikovaná dávka u jednodávkového schématu) nejméně 14 dní před konáním zkoušky, nebo
  4. prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  5. podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování s negativním výsledkem v místě konání zkoušky; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v souladu s tímto mimořádným opatřením je organizátor povinen při vstupu účastníků splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontrolovat a účastníci jsou povinni splnění takovéto podmínky prokázat. 


V případě, že účastník splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek neprokáže, nebude mít organizátor jinou možnost, než aplikovat čl. I bod. 12 písm. d) tohoto mimořádného opatření, dle kterého se organizátorovi zakazuje, aby účastníkovi, který neprokáže splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek, umožnilo vstup do konferenční místnosti.


V případě, že nebude možné konání prezenční formou, jsme připraveni uspořádat akci i v online režimu. Link s pokyny k přihlášení obdrží registrovaní účastníci s dostatečným předstihem elektronicky.


Děkujeme za pochopení. 
MV CONSULT s.r.o.