Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.

Pacta sunt servanda.

MV CONSULT 

Jsme Vaše právní ambulance první pomoci. 

 
 
Monika Veberová

JUDr. MONIKA VEBEROVÁ

Kontaktujte nás