Uskutečněná akce: Kulatý stůl - péče o ženy s epilepsií

V pondělí 23. května se na půdě Akademie věd České republiky sešli vyslaní zástupci oborů gynekologie a porodnictví, neonatologie, genetiky a dětské i dospělé neurologie a epileptologie. Akce organizovaná spolkem EpiStop, z.s. otevřela mezioborovou debatu k organizaci péče o dívky a ženy v těhotenství, během porodu i v poporodním období. Jsme velmi rádi, že se u pomyslného kulatého stolu v sále Geneva sešlo celkem 16 předních odborníků, kteří diskutovali danou problematiku a vyměňovali si informace i cenné zkušenosti z perspektivy svých specializací. Na základě tohoto setkání vznikne mezioborová pracovní skupina s cílem připravit klinické doporučené postupy k organizaci péče o těhotné ženy s epilepsií v České republice.

 

Fotografie z akce (záložka fotogalerie): https://www.mv-consult.cz/seminar/60-kulaty-stul-k-organizaci-pece-o-zeny-s-epilepsii-v-tehotenstvi

Originální článek pořadatele: Kulatý stůl - péče o ženy s epilepsií (epistop.cz)